Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
21 postów 36 komentarzy

Poglądy i przemyślenia warte prześledzenia

WD90 - "Wyrafinowanie duchowe naszego inteligentnego ogółu, jakkolwiek zupełnie zrozumiałe, gdy zważamy wszystkie jego źródła, przy bliższym zastanowieniu jest i smutne, i śmieszne zarazem."

Unia Mitteleuropejska

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

"Więc Niemcy objęły rolę kierowniczą w wielkiej walce olbrzymów przyszłości, do czego one zdają się być predestynowane, zarówno przez swój cały rozwój, jak i przez swoje geograficzne położenie, jako serce Europy".

 Cytat z leadu R. Rybarski "Naród, jednostka, klasa"  (Warszawa, 1926), s.163, za: A. Bebel, Die Frau i t. d.,  s.383 

 

 

Kolejna porcja cytatów z ww. książki Romana Rybarskiego, z których dowiemy się czemu służą tzw. 'organizacje międzynarodowe'.

 

"Tomasz Mann, znany niemiecki powieściopisarz, głosi potrzebę przezwyciężenia demokracji zachodniej, która ma charakter ciasno-narodowy. Trzeba wytworzyć świadomość europejską, ideał ponadnarodowy. Ale tylko Niemcy mają taką świadomość, taki ideał; tylko one są najbardziej kosmopolityczne, najbardziej pokojowe! Albo też zwróćmy uwagę na poglądy bardziej jeszcze głośnego w świecie pacyfistów Hermana Keyserlinga. Ten mistyk, wielbiciel Wschodu, a zarazem wielbiciel kultur zachodnich,  jest propagatorem uniwersalizmu. Ale mówi on o „powołaniu Niemiec w przekształconym świecie". Niemiec jest z natury uniwersalistą. W uniwersalnym i uduchowionym świecie jutra przypadnie Niemcom pierwsza rola — dla dobra całej ludzkości. Niemcy staną na czele rozwoju ludzkiego. Inne narody nie dorosły do tego zadania."   (s.163-164)

 

"Prowadzi się obecnie propagandę za stworzeniem „Paneuropy", bez Anglji i Rosji. Kto w takim związku objąłby przewodnictwo? Oczywiście Niemcy — przez swoją siłę liczebną, przez swoje położenie. I znowu dzisiaj z Niemiec wychodzi agitacja za tym pomysłem, bo Niemcom potrzeba rynków zbytu: przemysł niemiecki rozwinąłby się wówczas kosztem przemysłu innych członków tego związku paneuropejskiego. I ostatecznie ten „paneuropeizm" jest w gruncie rzeczy pangermanizmem; może ukrytym, niezupełnie świadomym, ale jest niewątpliwą kontynuacją dawnej myśli „Mittel- europy", która miała wyraźnie imperjalistyczny charakter. Trudno jest dzisiaj myśleć o bezpośrednim podboju świata, przynajmniej nie wypada przyznawać się do tych planów. Wszelako te dążenia, u których źródła tkwi idea narodu wybranego, objawiają się w postaci różnych formacyj międzynarodowych, w chęci rządzenia przez nacisk gospodarczy, przez finanse, itd. Istnieją różne „międzynarodówki". Ale gdy się im przyjrzeć dokładniej, to się widzi w nich teren działania spotęgowanego „nacjonalizmu", chęć władania światem, narzucanie mu własnych idei, własnej organizacji. Poprostu idea narodu wybranego występuje zwykle w szatach międzynarodowych i humanitarnych. Idea ta jest niebezpieczna dla świata, a szczególnie niebezpieczna dla narodów słabszych, mniej licznych, lub pokrzywdzonych przez dzieje, które nie mają jeszcze należytego stanowiska w stosunku do innych. Ich interes narodowy wymaga, by na te imperjalistyczne dążenia narodów, które chcą światem rządzić, nałożono hamulce."  (s.166-167)

 

"Przypatrzmy się bliżej temu, kto jest propagatorem idei kosmopolitycznych, kto marzy o tem, by osłabić narodowe odrębności. Pod tym względem Żydzi są znanymi specjalistami. Rozpowszechnieni po całym świecie, mając w swych rękach w znacznym stopniu finanse międzynarodowe, trudniąc się handlem, są naturalnymi wrogami silnych narodowych całości: nie lubią twardych granic między narodami, nie lubią w innych mocnej świadomości narodowej, bo wówczastrudniej jest im zdyskontować swoje uprzywilejowane stanowisko, jako pośredników, bo wówczas i handel w różnych krajach staje się narodowy. Stąd też Żydzi reprezentują najgłośniej i najwymowniej ideały ogólno ludzkie. Stąd Żydzi są zawołanymi przeciwnikami wszelkich „szowinizmów", „nacjonalizmów", a tak hałaśliwie mówią o ogólnoludzkim postępie. Na tem tle może dopiero rozwinąć się potęga żydowska i żydowska narodowa indywidualność."  (s.165) 

 

Reasumując:

"Propagatorami wszelkich form zbliżenia międzynarodowego są narody silne, które na tem tylko zyskać mogą, gdyż liczą na swoje dominujące stanowisko we wszelkich instytucjach międzynarodowych.

Anglicy najmocniej pracowali nad rozszerzeniem w świecie zasady wolnego handlu. Pisarze angielscy wykazywali, że nieograniczona niczem swoboda obrotu handlowego jest w interesie całej ludzkości, wszystkich narodów, tak wielkich jak, i małych, tak bogatych, jak i ubogich. Nie potrzeba posuwać się do twierdzenia, które czasem można spotkać, że Anglicy prowadzili świadomie propagandę za wolnym handlem przez argumenty ogólnoludzkie, a wyraźnie mieli na myśli swój własny interes. Ale niemniej jest faktem, że na wolnym handlu zyskiwała przedewszystkiem Anglja, której przemysł nie obawiał się konkurencji innych krajów, dla wielu zaś narodów przyjęcie tej zasady oznaczałoby niemożność stworzenia własnego przemysłu i w konsekwencji ich podległość gospodarczą. Idea uniwersalna była narzędziem ekspansji narodowej przemysłu angielskiego. Albo zwróćmy uwagę na Ligę Narodów. Ta myśl znalazła bardzo gorące przyjęcie u trzeźwych, zimnych Anglików. Niewątpliwie Anglja liczyła na to, że Liga Narodów, w której Imperjum Brytyjskie jest tak mocno reprezentowane, wzmocni znaczenie Anglji w polityce światowej. Mniejsza o to, o ile się sprawdziły te rachuby. W każdym razie wielu angielskich propagatorów idei Ligi Narodów chciało zrobić z niej narzędzie, przy pomocy którego Wielka Brytanja sprawowałaby nadzór nad całym szeregiem narodów, zwłaszcza nad temi, których organizacja państwowa zawdzięcza swój byt ostatnim traktatom pokojowym. W gruncie rzeczy Liga Narodów nie miała być faktycznie związkiem państw, które są zupełnie równe: chodziło o kuratelę nad słabszemi państwami, chodziło o to, by znaleźć drogę do interwenjowania w ich sprawach wewnętrznych, do roztaczania opieki nad „mniejszościami" itd. (s.165-166)

 

 

 * * *

KOMENTARZE

 • @ AUTOR
  W ktorym roku zostala po raz pierwszy wydana ksiazka Rybarskiego?
 • @Pan Marky 04:44:25
  Masz rację informacja superistotna :
  Ksiązka Rybarskiego jest z .........1926 roku !!
 • ?
  Jestem ciekaw, po co autor tego felietonu zamieścił fragmenty z książki Rybarskiego, na temat angielskiego liberalizmu gospodarczego, który posłużył Anglikom do tego, aby opanować prawie cały świat, i o tym, że Niemcy od zawsze chcieli rządzić całą Europą, wykorzystując do tego międzynarodowe organizacje, tak jak dzisiaj czynią to Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Izrael, Francja, Wielka Brytania czy Niemcy?


  Przecież Anglia zawsze chciała tego, aby Rosja graniczyła bezpośrednio z Niemcami, ponieważ taka sytuacja geopolityczna była dla nich bardzo dobra, ponieważ wtedy Rosja i Niemcy musiały trzymać siebie nawzajem za swoje gardła, a Anglia dzięki temu mogła poszerzać swoje wpływy na całym świecie i tak też czyniła.

  Natomiast w interesie Niemiec było odtworzenie państwowości znajdujących się pomiędzy Rosją i Niemcami, taką państwowością była między innymi Polska, to dawało by im możliwość wypłynięcia ze swoimi interesami na cały świat.

  Czy autor tego wpisu zastanawiał się kiedykolwiek, w jakich okolicznościach Rybarski pisał swoje przemyślenia?

  Czy zdaje sobie z tego sprawę, że przedwojenni polscy narodowcy chcieli w tej części Europy stworzyć Unię Państw Narodowych, i że zawsze pisząc o sytuacji międzynarodowej Polski na pierwszym miejscu stawiali Polskę i nasz naród, i z tego punktu widzenia rozpatrywali wszystko, co dotyczyło Europy i innych państw leżących poza naszym kontynentem. Chcieli stworzyć unią państw narodowych w Środkowej Europie, które mógłby rywalizować z wielką Rosją, Imperium Brytyjskim, oraz z Niemcami i Stanami Zjednoczonymi, a żydów chcieli się od zawsze usunąć z Polski, jako obcy nam Polakom żywioł narodowy, który w żaden sposób nie chciał się w polski naród wchłonąć (spolonizować) i pracować na rzecz Polski?

  Polscy narodowcy rozpatrywali w swoich o pracach również to, co by było najkorzystniejsze dla narodu polskiego w chwili zagrożenia jego bytu, czy dla Polaków bardziej opłacalne, byłoby przyłączenie się do Niemiec czy do Rosji. I taki punkt widzenia w ich analizach był zawsze stawiany na pierwszym miejscu, interes narodowy Polski i naszego narodu.

  W przedwojennej Polsce wygrywała opcja niemiecka jako bardziej zbliżona do naszego kręgu kulturowego. Tutaj warto wspomnieć o Studnickim, jednak wtedy jeszcze nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, co ze sobą przyniesie wybuch II wojny światowej.

  Czy autor tego wpisu zdaje sobie z tego wszystkiego sprawę, że dzisiejsza Europa jest już zupełnie inna, i że II wojna światowa zmieniła wszystko i zapewne ówcześni polscy narodowcy w dniu dzisiejszym swoje poglądy mieliby w dzisiejszej sytuacji Polski zupełnie inne? Po prostu trzeba na to wszystko brać poprawkę.

  Pozdrawiam.
 • Logiczne ale tylko na pozór
  Gdyby Rybarski nie był znany jako ultra wolnorynkowiec i elitarysta w sprawach gospodarczych to to co pisze mogłoby być sensowne. Jednak obecnie można to odebrać tak: ponieważ chcemy mieć rachityczną gospodarkę zaspakajającą jedynie potrzeby elity, to musimy się z daleka trzymać od wszelkich organizacji międzynarodowych, bo przyjdą i ukradną.
  A może zdynamizować gospodarkę narodową i wykazywać swą ekspansje poprzez organizacje międzynarodowe. Kto nam broni?
 • @nikander 10:52:55
  Rybarski nie był ultra wolnościowcem, ponieważ nie odrzucał w swoich pracach i programie o Narodowej Gospodarce własności państwowej i ingerencji państwa w gospodarkę narodową opartą w przewadze na własności prywatnej znajdującej się w rękach polskich.

  Pozdrawiam.
 • Co za CHORE BZDURY !!!!!!!!!!!!!
  Jak można uznać, że Wolny Rynek jest szkodliwy dla wszystkich, oprócz Anglików ??? Przecież na Wolnym Rynku dokonuj się transakcji OBUSTRONNIE DOBROWOLNYCH !!!

  A więc każdy handlujący z UK dokonuje transakcji DOBROWOLNEJ, a to oznacza, że NAJLEPSZEJ DLA NIEGO W DANEJ CHWILI !!!

  Jak coś takiego może być "szkodliwe" ???
 • @Paweł Tonderski 10:56:30
  Owszem, Rybarski dopuszczał kapitalistę państwowego jako poważnego gracza na rzecz gospodarki narodowej ale był w konflikcie zarówno Grabskim jak i chociażby Wasiutyńskim w sprawach upowszechnienia własności.
 • @Ultima Thule 11:01:22
  Bo tak było, wolny handel był narzędziem w polityce Imperium Brytyjskiego, tylko opętańcy liberałowie zwolennicy "wolnego" handlu tego nie dostrzegają. :))))

  Kolonie nie chciały handlować z koroną brytyjską, a podboje militarne już nie działały na narody podbite, ponieważ imperium brytyjskie rozciągnęło się na zbyt duże obszary, po prostu Anglicy nie mieli tyle ludzi, aby mieć nad tym wszystkim kontrolę, i właśnie do tego wykorzystali w tamtej sytuacji liberalną gospodarkę - wolny handel, ponieważ posiadali KAPITAŁ i zawsze w podbojach zagranicznych rynków mogli ten KAPITAŁ do podbicia tych rynków wykorzystać, a w ostateczności mogli wykorzystać swoją flotę i armię lądową, w podobny sposób w dniu dzisiejszym działają elity rządzące Stanami Zjednoczonymi, jednak liberaliści opętańcy wolnorynkowcy tego nie dostrzegają, bo są wynarodowieni. Dla nich pojęcie naród to przeżytek. :)))
 • @nikander 10:52:55
  Rybarski był zwolennikiem wolnego rynku w Polsce tylko dla kapitału polskiego!
 • @Krzysztof Zagozda 11:15:07
  Próbuję to liberalistom wytłumaczyć, jednak do nich i tak to nie trafia.

  Pozdrawiam. :)))))
 • @Paweł Tonderski 11:12:08
  Uwolnily kolonie i teraz jest tam miod-cud :) Co smieszniej Chinole sobie robia w Afryce swoja "kolonie" no i jakims cudem powoli im sie tam polepsza (Afryce).

  Rozumiem ze jak ten Kapital co mogl podbic, ochronisz nas panstwowymi urzednikami to ten kapital juz krzywdy nikomu nie zrobi :).
  Idac sladami twojej teorii bedzie mial duzo latwiej. Bo zamiast niszczyc caly przemysl - kupi sobie tych kilku urzednikow a oni za pomoca przemocy prawa zrobia to duzo taniej :) tak jak z Kluska. Co sie nie udawalo sila ekonomiczna udalo sie za pomoca urzednikow.
 • @emk6 11:44:49
  Nie wiem, o czym pani/pan piszą, pan/i ma jakieś projekcje, ja na tematy, które pan poruszył w swoim komentarzu nie napisałem nawet jednego zdania. :)))

  Do zniszczenia Kluski układ wykorzystał urzędników, bo takie przepisy obowiązują w Polsce, ponieważ wolny handel, niewidoczna ręka rynku, to konkretni ludzie, którzy wpływają na decyzje urzędników, natomiast ci urzędnicy są opłacani z ich pieniędzy, przez ludzi, którzy posiadają kapitał, którzy "swoim" kapitałem wpływają na urzędników, mimo tego, że ci urzędnicy są na państwowych pensjach, tylko głupiec tego nie dostrzega. Wolny handel po prostu nie istnieje i niczego sam z siebie nie kreuje, za tym wszystkim stoją konkretni ludzie i ich prywatne korporacyjne interesy...

  Najpierw trzeba zmienić system, prawo, mentalność, dopiero po tym wszystkim można wprowadzić wolny handel, ale oparty w przewadze na kapitale czysto polskim oraz na własności państwowej w strategicznych przedsiębiorstwach, które będą tworzyły polski kapitał, dzięki któremu będziemy mogli po pewnym czasie konkurować z innymi państwami...

  Nie można w Polsce wprowadzać "wolnego" handlu na wszystkich płaszczyznach gospodarki narodowej, jeżeli w naszym kraju jedynymi, którzy posiadają do tego odpowiedni kapitał to układ, żydostwo i komuniści oraz obce państwa.
 • @Krzysztof Zagozda 11:15:07
  To myślenie życzeniowe. Albo się jest za gospodarką narodowa, albo za wolnym rynkiem. Tego nie da się zmieszać, bo są to komponenty wzajemnie nierozpuszczalne.
 • @Paweł Tonderski 11:20:13
  Wciąż mnie zadziwia dlaczego słowo "wolność" działa na tzw. narodowców jak płachta na byka. Do tego stawiają znak równości między państwem i narodem, a jak państwo to oczywiście "ochrona rynku wewnętrznego" i SGR a skończy się na narodowym socjalizmie. Biorąc pod uwagę piłsudczykowskie ciągoty tzw. narodowców skończy się na "Jedno Państwo-Jeden Naród-Jeden Wódz". Już mieliśmy takie coś i na zachodzie i na wschodzie.
 • @korwinista 12:13:18
  Nie ma żadnej wolności w gospodarkach, zawsze będą w niej występowały nacjonalizmy lub interesy grup finansowych, religijnych i narodowościowych.
 • @Paweł Tonderski 12:00:19
  "Do zniszczenia Kluski układ wykorzystał urzędników, bo takie przepisy obowiązują w Polsce, ponieważ wolny handel, niewidoczna ręka rynku, to konkretni ludzie, którzy wpływają na decyzje urzędników, natomiast ci urzędnicy są opłacani z ich pieniędzy, przez ludzi, którzy posiadają kapitał, którzy "swoim" kapitałem wpływają na urzędników, mimo tego, że ci urzędnicy są na państwowych pensjach, tylko głupiec tego nie dostrzega. Wolny handel po prostu nie istnieje i niczego sam z siebie nie kreuje, za tym wszystkim stoją konkretni ludzie i ich prywatne korporacyjne interesy..."

  Niestety ten cytat jasno pokazuje nieznajomość idei wolnorynkowej i dzisiejszego bagna prawnego i urzędniczego. Tylko głupiec tego nie dostrzega ale tokuje jak indor.

  Dla wyjaśnienia podstaw wolnego rynku: wolny rynek to 0 (słownie:zero) urzędników "zajmujących" się gospodarką. Jak nie ma urzędnika to nie można go przekupić. To nie wolny rynek zniszczył p.Kluskę tylko SGR - ten gąszcz przepisów i tabuny sprzedajnych urzędników egzekwujących te przepisy.

  Edukację ekonomiczną polecam rozpocząć od podstaw logiki.
 • @korwinista 12:26:55
  Czy ja gdzieś napisałem w swoim komentarzu, że jestem za tym, aby tacy urzędnicy mogli wpływać na gospodarkę narodową albo na przedsiębiorstwa znajdujące się w rękach prywatnych, na których wpływają lobbyści, politycy, czy grupy finansowe, konkurujące na polskim rynku z polskimi przedsiębiorcami?

  Top jak pan myśli Kluskę wykończył, jakiś podrzędny urzędnik państwowy, czy to to była zmowa konkurencji działającej na rynku polskim, która obawiała się tego, że Kluska stanie jest konkurencyjny względem ich interesów znajdujących się na polskim rynku?

  Tak właśnie działa wolny rynek, który zawsze preferuje tych, którzy mają większe wpływy i większy kapitał, aby tak się nie działo jest potrzebna ingerencja Państwa, która będzie chroniła przede wszystkim działalność gospodarczą znajdującą się w rękach Polaków lub ludzi, którzy całkowicie utożsamiają się z interesem i kapitałem czysto polskim, dzięki którym będziemy mieli szansę na podjęcie rywalizacji na rynkach międzynarodowych i na to, aby nasze polskie społeczeństwo mogło w przyszłości być albo bogate albo bardzo bogate. :))))

  Pan chyba chce u mnie znaleźć to, czego w moich myślach nie ma. Pan swoim wolnym handlem usunie jedną klikę i zastąpi ją inną, to jest "pański" wolny handel, który nie istnieje i niczego sam z siebie nie kreuje.

  On nic nie zmieni w naszej obecnej sytuacji, tutaj potrzebna jest zmienia postępowania i sposobu myślenia oraz tego czego teraz Polakom brakuje, przywiązania do dobra ogółu opartego na własności prywatnej znajdującej się w rękach Polaków, to będzie nas scalało, natomiast pana indywidualna chęć posiadania i chęć zysku i straty, popyt i podaż niczego nie cementują i niczego nie scalają, ponieważ to jest materializm, a nie patriotyzm i działanie wspólne na rzecz Narodu i Polskiego Państwa, z którym każdy Polak powinien się utożsamiać w swoim postępowaniu. I od tego trzeba zacząć, a nie od wolnego rynku - handlu, czy JOW-ów, czy od odseparowania się jakiejś części Polski od znienawidzonej warszawski, ponieważ ta warszawka jest pod takim samym zaborem, jak cała Polska.

  Wprowadzając w Polsce wolny handel za dotknięciem czarodziejskiej różdżki usunie pan układ, a kapitał, który ten układ posiada pan wprowadzeniem w Polsce wolnego handlu im odbierze? To są mrzonki drogi panie!

  Co zrobi pan z urzędnikami, którzy zasilają szeregi urzędów skarbowych, izb celnych, ZUS-u i innych?!
 • do wszystkich
  Ja mam takie pytanie do tych, którzy dają 'jedną gwiazdkę';
  Co Wam się nie podoba w tych cytatach? Rozumiecie w ogóle sens tego, co tu przytoczyłem i dlaczego to zrobiłem?
  Łopatologicznie wytłumaczę więc, bo chyba nie wszyscy są świadomi, co nie przeszkadza im komentować. SENS jest taki, że organizacje międzynarodowe zawsze inspirowane są przez państwa silne, które w ramach tych struktur chcą realizować swe cele i jest to główny ich cel. Nie żadne dobro 'ponadnarodowe'- realiziacja własnych interesów. Nie wiem skąd ta ideologiczna walka, czy też krytykowanie MNIE (czy Rybarskiego za to, co przytoczyłem?), za odnoszenie się do wolnego rynku...? Jeszcze raz więc powtórzę: te cytaty NIE MAJĄ ZA CEL OCENĘ ŻADNEGO SYSTEMU GOSPODARCZEGO, lecz podkreślenie interesu państw! Wiec skoro przytoczyłem za Rybarskim przykład Anglii to nie chodzi o KRYTYKĘ (ani o pochwałę!) wolnego rynku i handlu, tylko wskazanie, że głoszenie haseł 'dobra międzynarodowego' było nakierowane na REALIZACJĘ WŁASNEGO INTERESU!
 • @Paweł Tonderski 13:00:54
  "Czy ja gdzieś napisałem w swoim komentarzu, że jestem za tym, aby tacy urzędnicy mogli wpływać na gospodarkę narodową albo na przedsiębiorstwa znajdujące się w rękach prywatnych, na których wpływają lobbyści, politycy, czy grupy finansowe, konkurujące na polskim rynku z polskimi przedsiębiorcami?...
  ...jest potrzebna ingerencja Państwa..."

  Potrafisz nie zaprzeczać sobie w jednym komentarzu???

  Czy pracowników ZUSu, USów, i innych obchodzi co się dzieje z tabunami bezrobotnych?
  Pracownicy tych instytucji twierdzą, że są doskonałymi fachowcami więc pracę sobie szybko zorganizują.

  Proszę wskazać gdzie pisałem, że natychmiast wprowadzimy wolny rynek. Albo o natychmiastowej likwidacji państwowych emerytur.

  Powtarzam - podstawy logiki bo zmierzasz w kierunku bełkotu. Polecam również doczytanie kto i dla kogo niszczył p.Kluskę.

  Odpowiedz sobie jeszcze co scalało Naród kiedy nie mieliśmy państwowości.

  "...indywidualna chęć posiadania i chęć zysku..." wbudowana jest w każdego człowieka. Szukając tańszego towaru kierujesz się tą podłą żądzą zysku.
 • @WD90 13:28:46
  Jednogwiazdkowcy z reguły nie komentują. Już napisałem na ten temat i nie będę się powtarzał.
  Poza tym nie dyskutuję o notce tylko z bredniami innego komentatora/blogera.

  Spostrzeżenia z notki o realizacji partykularnych interesów poprzez instytucje międzynarodowe jak najbardziej słuszne i aktualne vide np. UE.
 • @WD90 13:28:46
  Tymi jedynkami proszę się nie przejmować. Tu łapie je każdy kto wystaje ponad powiatową normę. Jeśli chcesz więcej gwiazdek to proszę pisać, że kogoś trzeba powiesić.
  Według mnie robi Pan dobrą robotę pokazując, że przez 80 lat nie zmądrzeliśmy.

  Pozdrawiam z pozycji trzeciodrogowca.
 • @nikander 13:48:03
  "Tymi jedynkami proszę się nie przejmować."
  Oczywiscie ze ma Pan racje z tymi jedynkami, racja, prawda nie zalezy od tego co mysli wiekszosc.

  "Według mnie robi Pan dobrą robotę pokazując, że przez 80 lat nie zmądrzeliśmy."

  z pierwsza czescia sie zgadzam - trzeba rozmawac a czy zmadrzelismy - chyba nie.
 • @Michał Dzienisz 13:46:38
  ~Tonderski (konwenanse kończą się gdy zaczynają się epitety) naczytał się o solidarności vaginy i teraz na gospodarkę przenosi te chore teorie. Przez 40 lat mieliśmy gospodarkę narodową i dzięki temu nie było sznurka do snopowiązałek i kartki na buty albo buty na kartki (ach ten czar Relax'ów zamiast Rolex'ów)
 • @emk6 14:05:29
  W przeciwieństwie do osób szukających prawy obiektywnej nie ukrywam że moje opinie sa stronnicze i nie mam pretensji, ze mogą się nie podobać. Zawsze piszę z pozycji trzeciodrogowca. Niewielu nas tu takich zostało. Być może z powodów tych "jedynek".
 • @emk6 14:05:29
  Noooo liberale, miliardy much przecież nie mogą się mylić.... :D
 • @korwinista 14:07:56
  Na tym polega wasza wolnościowa dyskusja? Nie atakujcie osoby tylko jej poglądy, brakuje Wam argumentów?
 • @Paweł Tonderski 14:34:51
  Komentarz, do którego się podpiąłeś jest moją subiektywną oceną twoich poglądów. Komentując twoje wpisy trzymam się meritum. Ty zacząłeś od epitetów i odmawiania patriotyzmu wolnościowcom więc nie odwracaj kota ogonem.

  Ponieważ masz sklerozę* to zacytuję:

  "...opętańcy wolnorynkowcy tego nie dostrzegają, bo są wynarodowieni. Dla nich pojęcie naród to przeżytek...
  nadużycie link skomentuj
  Paweł Tonderski 27.12.2012 11:12:08 "

  *skleroza - na NE pomijanie niewygodnych WŁASNYCH cytatów i argumentów w dyskusji. Pomimo obalenia tychże przez innych komentatorów nadal funkcjonują w "logice" sklerotyka i służą dalszemu szkalowaniu zwalczanych idei i komentatorów.
 • @korwinista 15:07:28
  Tak, podtrzymuję swoją tezę na Wasz temat, ponieważ Wy liberaliści uważacie, że pieniądz i kapitał nie posiada narodowości. A to co prezentujecie w swoich poglądach jest bardzo podobne do tego, czym kiedyś kierowali się i kreowali komuniści, wszyscy będą szczęśliwi i równi, jak wprowadzimy internacjonalistyczny komunizm.

  Wy natomiast mówicie i piszecie tak.

  Jak wprowadzimy wolność w gospodarce, wolny handel i liberalizm gospodarczy, to wszyscy będą szczęśliwi, bogaci albo bardzo bogaci i nie będzie nacjonalizmów, walki o rynki i nie będzie nieuczciwości, lichwy, geszeftu i wyzysku.

  A to są mrzonki i utopia, ponieważ pieniądz posiada narodowość, a nacjonalizmy będą występowały zawsze aż do końca tego świata.

  Wasz liberalizm gospodarczy w rzeczywistości wpiera już tych, którzy są bogaci, mają kapitał, to oni w rzeczywistości wpływają na rządy i na gospodarkę w Polsce, która w ich polityce nigdy nie będzie i nie może się stać dominującą w tym regionie Europy, nie pisząc już o całej Europie, czy w przyszłości na całym świecie.

  A tutaj w Polsce człowiek pracujący uczciwie od świtu do nocy, zdolny, zapobiegliwy, kompetentny, wykształcony i tak nic w tym systemie nie osiągnie bez wsparcia kapitału lub bez namaszczenia przez ten kapitał (układ - system), w kraju gdzie rządzi korupcja, lichwa, geszeft i kapitał niepolski, a tak naprawdę nie stanie się nigdy bardzo bogaty, dzięki czemu będzie mógł wpływać swoim kapitałem na inne rynki, które z nim rywalizują. Nie będzie mógł będąc Polakiem wyprowadzić Polski na dominującą pozycję na rynkach międzynarodowych bez wsparcia swojej przedsiębiorczości i działalności gospodarczej przez Polskie Państwo Narodowe!

  Jednak Wy tego nie dostrzegacie albo z głupoty albo, z tego powodu, ponieważ na tym bezpośrednio korzystacie, innego wytłumaczenia nie znajduję na waszą liberalną gadkę o liberalnej szczęśliwości w świecie, w którym wszyscy będą uczciwi i równi, ponieważ będą się kierowali tymi samymi zasadami co my dla dobra Polski.

  Nikt oprócz Polaków naszym interesem narodowym nie będzie się kierował i przejmował, ponieważ nikt poza Polakami nie chce, aby nasza Ojczyzna zdobyła pozycję wiodąca w tym liberalnym świecie.
 • @Paweł Tonderski 15:35:21
  Widzę, że wojnę płci też przeczytałeś.

  "A tutaj w Polsce człowiek pracujący uczciwie od świtu do nocy, zdolny, zapobiegliwy, kompetentny, wykształcony i tak nic w tym systemie nie osiągnie bez wsparcia kapitału lub bez namaszczenia przez ten kapitał (układ - system), w kraju gdzie rządzi korupcja, lichwa, geszeft i kapitał niepolski..."

  Piękna laurka SGR. Chyba nie będziesz nam wpierał że mamy gospodarkę wolnorynkową?!?!?!

  " Nie będzie mógł będąc Polakiem wyprowadzić Polski na dominującą pozycję na rynkach międzynarodowych bez wsparcia swojej przedsiębiorczości i działalności gospodarczej przez Polskie Państwo Narodowe!"

  A Polskie Państwo Narodowe to skąd weźmie kasę na to wsparcie? Czyżby tak jak Polskie Państwo Nienarodowe z łupienia Narodu? Czyli co się zmieni? Świnie przy korycie??? To właśnie tobie się marzy biznes kosztem Narodu.

  Kapitałem każdego człowieka jest jego praca. Uwolnienie tego kapitału ustawami Wilczka dało kolosalny impuls gospodarczy.W ciągu paru lat gospodarka ruszyła do przodu. Wystarczy powtórzyć ten manewr i ludzie sami zdecydują czy chcą ~nikander'owych klastrów czy twojego opiekuńczego państwa czy egoistycznego samodzielnego bogacenia się.
 • @Marek.Lipski 17:00:08
  "Czytam i czytam i czytam a w komentarzach ani slowa o
  pomocy EU dla polskich chorych dzieci
  skazanych na smierc w Polsce."

  Żarty, czy tylko nieświadomość i niezdolność dostrzeżenia związków przyczynowo-skutkowych?
 • @Paweł Tonderski 15:35:21
  "Wasz liberalizm gospodarczy w rzeczywistości wpiera już tych, którzy są bogaci, mają kapitał, to oni w rzeczywistości wpływają na rządy i na gospodarkę w Polsce" - ale co to ma wspólnego z wolnym rynkiem? Jeśli w Polsce mielibyśmy np. centralne planowanie, to bogaci nie mogliby wpływać na rząd? Oczywiście mogliby i to w jeszcze większym stopniu, bo w systemie centralnego planowania wszystko podlega władzy rządu. Najprawdopodobniej było by tak, jak za PRL-u: najbogatsi byli po prostu ci, którzy mieli władzę i ich protegowani. Nie było mowy o żadnej korupcji. Cały system się po prostu na niej opierał :) Czy o to chodzi?

  Jeśli teraz, przy ograniczonej roli państwa w gospodarce, urzędnicy są w stanie kręcić niezłe lody, to jakie będą kręcić, kiedy tego państwa będzie jeszcze więcej?

  A coś pośrodku? "Trzecia droga"? Hm... wystarczy "przekonać" "głównego narodowego planistę", że akurat mój biznes jest bardzo ważny z patriotycznego punktu widzenia i wio! :)
 • @p4wel 19:14:36
  Ostrzegam, ostrzegam po raz kolejny. jakiekolwiek kojarzenie "trzeciej drogi" z jakimś "głównym narodowym planistą" może skończyć się w sądzie.
 • autor
  Dziękuje za przypomnienie R. Rybarskiego. Ja nie mam wątpliwości, że przytoczone cytaty z książki są ważne. Nie jest istotne, że minęła niemal "epoka' od jej wydania, bo w gruncie rzeczy realizowane dzisiaj cele precyzowano na początku XX wieku. Zmieniają się tylko formy działania. Wszystkich adwersarzy ideologii suwerennych państw narodowych zachęcam do złożenia swojej krytyki władzom USA, Rosji, Chin, Izraela ... i dziesiątkom innych państw, zaproponowanie im rezygnację ze swych narodowych aspiracji, swego hymnu, narodowej flagi, dobrowolnego wyzbycia sie swej suwerenności i wstapienie do bliżej nieokreślonej w prawach i obowiazkach "ważnej" organizacji typu Unia ... na zasadach członka stowarzyszonego.
  Ten świat idzie w inną stronę i to nie na zasadzie wolnego wyboru ale "bo nie masz wyboru". Oczywiście pozory są mylące, propaganda robi swoje, ale po latach nie ma złudzeń. Czy mamy tkwić dłużej w tym "eksperymencie"? Czy nie najwyższy czas, w imię instynktu samozachowawczego narodu, by poszukać innych rozwiązań? Dlaczego właśnie państwa narodowe są cierniem w oku twórców NWO?
  "Stara" Europa ze swą postkolonialną, imperialną tradycją, nie ma nic dzisiaj do zaoferowania pozostałym członkom UE poza ich ekonomiczną eksploatacją. Okres ponad 20 lat naszej transformacji, kondycja naszych finansów, naszej gospodarki (bezrobocie, emigracja zarobkowa), poziom biedy i różnego rodzaju patologi z tzw. demokracją włącznie jest tego niepodważalnym dowodem. Polacy dobrze wiedzą kto zgotował nam taką Polskę.
  W ponad tysiącletniej historii naszej państwowości mieliśmy lata wielkiej chwały, ale były też okresy upadku naszej państwowości. Po latach zniewolenia przez inne narody, bezprzykładnym wyniszczaniu wszystkiego co wiazało sie z polskością, z naszą tradycją i tożsamością narodową, kulturą i dorobkiem gospodarczym (wspomnę tylko tragedię powstania listopadowego i styczniowego, okupację niemiecka i sowiecką w II wś. okres dominacji stalinowskiej) potrafiliśmy jako naród wznieść się i upomnieć o swoje suwerenne państwo. Uznajemy bowiem, że państwo jest najdoskonalszą formą organizacji narodu. Bo tylko suwerenne państwo jest w stanie tworzyć sprzyjające warunki do bezpiecznego życia i rozwoju swoich obywateli. Suwerenność nie oznacza wrogości dla sąsiadów ale musi oznaczać ich uznanie i szacunek. Państwa suwerenne mogą współdziałać ze sobą na zasadzie dobrowolności i wspólnych korzyści. To nie wszystkim się dzisiaj podoba. Zaczadzeni pseudodemokraci różnej barwy kreślą utopijne wizje wspólnej Europy, która nijak ma się do interesu i ambicji poszczególnych narodów. Dlatego dzisiaj takie państwa narodowe wikłane są w różne formy uzalezniania, poczynając od systemu finansów, źródeł energii i zasobów naturalnych, gospodarki (taniej siły roboczej) i tzw. wolnego rynku. Ideologia tzw. wolnego rynku to narzędzie dominacji to niszczenie konkurencji (przykład ekspansji wielkopowierzchniowych sieci handlowych, przemysłu farmaceutycznego, przetwórstwa spożywczego, (...).
  Wolny rynek to kwestia dostępności do informacji, posiadanych argumentów negocjacyjnych (w tym korupcji i brutalnej przemocy) i dalekosiężnych celów strategicznych realizowanych przez wyspecjalizowane agendy inne suwerenne państwa lub wielkich koncernów.
  Są ludzie, dla których kwestia narodowości (obywatel świata), wiezi społecznych z rodakami, kultury i tradycji narodowej, przywiązania do ojczyzny niewiele znaczy, co najwyżej ma wartość materialną. To ich problem. To w żadnym sensie nie daje im prawa do szerzenia fałszu i podejmowaniu działań niosących znamiona samounicestwienia tożsamości narodowej Polaków.
  Mają zawsze prawo wyboru (chyba, że niezawisły sąd postanowi inaczej) - albo uznają prawa tubylców, które stwarzają im szanse bezpiecznego życia i rozwoju albo niech szukają sobie innego miejsca, które spełni ich oczekiwania. Uszanujemy ich wybór.
 • @korwinista 12:26:55
  Na jakiej podstawie twierdzi Pan, że dzisiejszy kształt państwa, jego system administracji i zarządzania to model godny najwyższych ocen? Przecież to kształt magmy, towarzystwo liczne ponad miarę, nic nie robi, za nic nie odpowiada, ale wszędzie jest i wyciąga łapy, zawsze bezkrytycznie spolegliwe i usłużne względem decydentów. To nie ma nic wspólnego z administracją suwerennego państwa. Tu głównie poruszamy kwestię oddziaływania Państwa na gospodarke . To ważne, z punktu widzenia znaczenia gospodarki w życiu narodu. Ale obszarów typowych dla pokazania typowej działalności organów państwa upatrywał bym gdzie indziej. O tym może innym razem.
  Gospodarce potrzeba tyle wolności ile trzeba by dobrze się rozwijała, ani wiecej ani mniej. A nade wszystko potrzebne jest jej dobre, stabilne prawo, które stwarza równe szanse. Nie do zaakceptowania jest polityka preferencji dla obcych, kosztem rodzimych przedsiębiorców. Państwo powinno wspierać rozwój rodzimej przedsiębiorczości na zasadach stosowanych u innych.
 • @Paweł Tonderski 15:35:21
  "A tutaj w Polsce człowiek pracujący uczciwie od świtu do nocy, zdolny, zapobiegliwy, kompetentny, wykształcony i tak nic w tym systemie nie osiągnie bez wsparcia kapitału lub bez namaszczenia przez ten kapitał (układ - system), (...).
  Nie będzie mógł będąc Polakiem wyprowadzić Polski na dominującą pozycję na rynkach międzynarodowych bez wsparcia swojej przedsiębiorczości i działalności gospodarczej przez Polskie Państwo Narodowe!"

  Rozumiem że problemem polega jedynie na tym, że obecne państwo wspiera niewłaściwych ludzi. Jeżeli aparat państwowy zacznie wspierać ludzi właściwych to wszystko będzie dobrze, czy tak?
  Polskie Państwo Narodowe ma działać identycznie jak to które mamy obecnie, tylko inaczej wybierać ludzi których wspiera i inaczej wybierać tych których niszczy.
 • @Marek Toczek 22:14:09
  Proszę jeszcze raz przeczytać komentarz i nie pleść bzdur.
 • @nikander 19:20:41
  No tak, dawno tutaj nie pisałem komentarzy. Nie stać mnie na prawników, nie jestem pieniaczem, więc nie będę więcej tu pisał. Proponuję dyskutować z lustrem. Na pewno wystąpi 100% zgodność poglądów.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031